Oferta Lukas Metal

Usługi spawalnicze Łódź – Spawanie

W naszej firmie oferujemy usługi spawalnicze na wysokim poziomie. Spawanie to powszechny sposób trwałego łączenia materiałów. W zakresie usług spawalniczych świadczymy:

  • spawanie aluminium (spawanie metodą TIG AC),
  • spawanie stali kwasoodpornej i nierdzewnej (spawanie TIG DC, MMA), 
  • spawanie stali czarnej (spawanie MIG/MAG, TIG DC, MMA) 

Usługi spawalnicze – stosowane metody

W ramach usług spawalniczych oferujemy następujące metody spawania:

Spawanie TIG

 Dzięki wykorzystaniu zjawiska zajarzenia łuku elektrycznego między nietopliwą elektrodą wolframową, a materiałem spawanym następuje nadtopienie brzegów elementu. W jeziorko płynnego metalu można wprowadzić ręcznie spoiwo w postaci drutu wypełniając szczelinę. Spawanie metodą TIG DC umożliwia trwałe łączenie stali kwasoodpornej,  nierdzewnej oraz stali czarnej. Metoda TIG AC umożliwia spawanie aluminium.

Spawanie MIG / MAG

 W odróżnieniu od metody opisanej powyżej tutaj elektroda pełni także rolę spoiwa. Polega na ciągłym podawaniu drutu spawalniczego z uchwytu w stronę materiału spawanego. Zajarzenie łuku powoduje nadtopienie materiału spawanego i elektrody, która wypełnia szczelinę. Cały proces jest możliwy dzięki zastosowaniu gazu osłonowego w postaci argonu, dwutlenku węgla lub mieszaniny tych gazów.

Spawanie MMA

Spawanie elektrodą otuloną, którym również zajmujemy się w naszej firmie, polega na wykorzystaniu łuku elektrycznego do nadtopienia elementu spawanego oraz elektrody. Podczas procesu spawania na powierzchni spoiny powstaje żużel, który w kolejnym etapie należy usunąć. Dzięki tej metodzie można łączyć stal nierdzewną, stal kwasoodporną i stal czarną.

Usługi spawalnicze na najwyższym poziomie – Lukas Metal

Aby usługi spawalnicze przebiegały prawidłowo cały proces należy przeprowadzić z wykorzystaniem sprawdzonych procesów i warunków technologicznych. W pracach spawalniczych wykorzystujemy wysokiej klasy spawarki, odciągi oraz profesjonalne stoły spawalnicze. Wszystkie te czynniki powodują, że każda konstrukcja wykonana w ramach naszej usługi spawania jest bezpieczna, trwała i estetyczna. Wykorzystując usługi spawalnicze wykonujemy napawanie wałów. Jest to jeden ze sposobów regeneracji połączenia wał/piasta.